Tank 01 scaled

Tankutstyr

Tankutstyr

Vi er godkjent verksted for periodisk prøving av atmosfæriske transporttanker iht ADR forskriften. Vårt verksted er også utformet og tilpasset for på mest mulig effektiv og sikker måte kunne utføre både prøving og reparasjoner av tankutstyr.

Vi innehar meget bred kompetanse på alt av transporttanker, og utfører i tillegg feilsøking og reparasjon av tilhørende pumpe- og måleutrustning.

 Trykkprøving

  • 3 og 6 årskontroller
  • Sveising og reparasjon av skader
  • Reparasjon og service på pumper/utstyr
  • Tankvask
Se DNV GL Sertifikat nr.: GV 2