Påbygg 3 rotated

Påbyggerverksted

Påbyggerverksted

Som godkjent påbyggerverksted kan vi utføre påbyggings, oppbyggings og ombyggingsarbeid i samsvar med kjøretøyfabrikantenes anvisninger.

Vi bistår gjerne ved både tilpasninger og reparasjoner av påbygg, og sørger for at alle endringer og utbedringer skjer i samarbeid med fabrikantene, dette sikrer at ditt kjøretøy til enhver tid kan uføre oppdrag på  en sikker måte.

  • Montering og tilpasning av nye påbygg
  • Overflytting
  • Reparasjon og vedlikehold av de fleste typer påbygg
  • Ombygging